सन्तोष विष्ट

शाहजहाँले रानी मुमताजको सम्झनामा बनाएको ताजमहल प्रे…