Anil Subba
Bharat Rai
Bharat Raj Panta
Binodmani Bhattarai
Chandra Bahadur Maharjan
Deo Rai
Dilan Samal
Enuma Rai
Er. Prashant Bajracharya
Gopal Gurung
Gopal Jang Thapa
Hem Kumar Tumbapo
JD Tamu
Manav Timsina
Monarath Pokhrel
Obeth Rai
Pabitra Kumari Gurung
Pabitra Rai
Sangita Thapa
Sanjaya Dhital
Santosh Singh Bist
Saroj Thapa
Saurav Rai
Shyam Bhandari
Tapas Gurung
Tek Gurung
Thugten Drukpa
Yuwaraj Bhattarai