फोटो फिचर

.

हामी मान्छेले बाँच्नुपर्ने यति छोटो जीवनको सफरमा अने…

.

-

.