फोटो

-

 सौराहा चितवनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने पुरानो डुंग…

-

  -

_